5 największych firm w Polsce pod względem kapitalizacji. Czym jest kapitalizacja? Jakie spółki mają największą kapitalizację w Polsce? Jak wypadają w porównaniu do największych firm świata?

▪ Wprowadzenie

W procesie dynamicznego rozwoju spółki następuje zazwyczaj moment, w którym jej właściciele rozważają różne możliwości pozyskania kapitału na ekspansję. Skorzystanie z oferty rynku publicznego daje możliwość wyjścia z emisją papierów wartościowych adresowaną do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców. Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne są przedmiotem obrotu na giełdzie. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce jest notowanych 420 spółek – 375 krajowych i 45 zagranicznych a ich łączna wartość (kapitalizacja) wynosi nieco ponad 1 bln złotych1. W gronie najbardziej wartościowych firm znajdują się m.in. banki, reprezentanci sektora energetycznego, paliwowego, spożywczego, handlowego i medialnego.

▪ Wartość przedsiębiorstwa według kapitalizacji rynkowej/giełdowej

Jedną z najlepszych miar wielkości firmy jest kapitalizacja rynkowa. Jest to całkowita wartość rynkowa akcji spółki pozostających w obrocie. Przykładowo, określając daną firmę jako „najcenniejszą na świecie” bierzemy pod uwagę najwyższą kapitalizację rynkową spośród wszystkich spółek giełdowych2. Przez kapitalizację rozumiemy również wartość przedsiębiorstwa postrzeganą z perspektywy rynku giełdowego. Społeczność inwestorska bardzo często tworzy rankingi spółek pod względem wartości kapitalizacji giełdowej i dokonuje porównania ich względnej wielkości w danej branży lub sektorze. Kapitalizacja giełdowa to najnowsza wartość rynkowa pozostających w obrocie akcji spółki. Jest ona równa bieżącej cenie akcji pomnożonej przez liczbę akcji pozostających w obrocie. Kapitalizacja giełdowa odnosi się do tego, ile warta jest spółka określona przez rynek giełdowy. Jest to całkowita wartość rynkowa wszystkich znajdujących się w obrocie akcji. Wykorzystanie kapitalizacji giełdowej do pokazania wielkości firmy jest ważne, ponieważ wielkość firmy jest podstawowym wyznacznikiem różnych cech, którymi interesują się inwestorzy, w tym ryzyka3.

▪ Największe polskie spółki giełdowe

W 2022 roku do największych spółek notowanych na GPW pod względem kapitalizacji giełdowej należą: PKN Orlen, Dino, PGNIG, PKO BP i Allegro4.

PKN Orlen jest polskim koncernem paliwowo-energetycznym, liderem wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. W obszarze działania koncernu znajduje się również produkcja polimerów oraz monomerów5. Kapitalizacja spółki we wrześniu 2022 wyniosła 36,6 mld zł co uplasowało PKN Orlen na pierwszym miejscu w rankingu spółek z polskim kapitałem6. Przychody spółki w czerwcu 2022 roku wyniosły 57,8 mld złotych, a dochód netto 3,61 mld. Cena akcji wynosi 55,64 zł. Do 2030 roku Grupa Orlen planuje przeznaczyć na dalsze inwestycje łącznie 140 mld zł, aktywnie zarządzając portfelem projektów biznesowych7.

Na drugim miejscu znalazła się polska sieć sklepów spożywczo-przemysłowych Dino Polska S.A., która została założona w 1999 roku przez Tomasza Biernackiego. Jej kapitalizacja w 2022 roku wyniosła 33,6 mld zł8. Cena akcji wynosi 328,20 zł. Źródeł sukcesu sieci Dino należy upatrywać w bardzo dobrze przemyślanym i realizowanym modelu biznesowym, który polega na rozwijaniu sieci w małych miastach blisko skupisk ludzi z asortymentem bogatszym niż ten proponowany w dyskontach w połączeniu z trzymaniem aktywów we własnych rękach. Jednolity format pozwala zachować efektywność kosztową. Ważnym elementem jest fakt, że sklepy powstają na gruntach należących do firmy. Dzierżawa ograniczona jest do minimum9.

Na trzecim miejscu uplasowało się PGNIG- polskie przedsiębiorstwo, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także poprzez kluczowe spółki zależne: magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej10. W 2022 roku kapitalizacja wyniosła prawie 31 mld złotych. Cena akcji PGN (WSE) to 5,10 zł. Dochód netto wyniósł 336 milionów USD a aktywa łącznie stanowią 13,81 miliarda USD11.

Kolejne miejsce zajął PKO Bank Polski, który osiągnął wysoką kapitalizację i wycenę akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitalizacja wyniosła bowiem nieco ponad 29 mld zł a cena akcji to 22,70 zł. PKO BP jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku nie tylko pod względem skali działania, czy kapitałów własnych, ale też liczby klientów, których obsługuje już 11,3 mln (stan na 2022 rok). W kolejnych kwartałach bank planuje wzmacniać przewagi – kontynuować model ekspansji zagranicznej i wypracowywać najlepsze wyniki dla akcjonariuszy12.

Jaka polska spółka ma Twoim zdaniem największy potencjał wzrostu?

Allegro uplasowało się na piątym miejscu. Jest to największa platforma e-handlu w Polsce. Portal należy do przedsiębiorstwa Allegro Sp. z o.o., którego właścicielami są trzy fundusze inwestycyjne – Cinven, Permira, Mid Europa Partners. W skład Grupy Allegro obecnie wchodzi Ceneo13. Kapitalizacja spółki wyniosła blisko 27 mld zł a cena akcji to 24,30 zł14. Allegro skupia są na nieustannym podnoszeniu jakości zakupów poprzez rozwijanie programu Smart! oraz wprowadzenie Allegro Pay i One by Allegro, co spotyka się z dużym uznaniem klientów. Wynikający z tego wzrost bazy aktywnych kupujących i rosnące ich średnie wydatki to dokładnie ten model, którego skalowanie firma planuje kontynuować nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

▪ Podsumowanie

Mimo, że powyższe liczby mogą robić wrażenie, polska giełda jest wciąż niewielka pod względem kapitalizacji. W jednym z następnych odcinków omówimy kapitalizację 5 największych firm na świecie. Największa z nich, firma Apple, w styczniu tego roku miała większą kapitalizację niż roczne PKB całej Europy środkowej i wschodniej.15 Niech to da nam wyobrażenie, jak wielką wartość może osiągnąć firma i jak wielką kapitalizację mają największe giełdy na świecie.

średnia 5/5 (1 oceny)

▪ Bibliografia

1Stan na 22.09.2022 r. Źródło: https://www.gpw.pl/statystyki-gpw, dostęp: 22.09.2022 r.

2 Kapitalizacja rynkowa, a kapitalizacja giełdowa – co warto wiedzieć?, https://businessinsider.com.pl/gielda/roznica-pomiedzy-kapitalizacja-gieldowa-a-rynkowa/s68hqcg, dostęp: 20.09.2022 r.

3 Ibidem.

4 https://stooq.pl/q/i/ dostęp: 21.09.2022 r.

6 https://stooq.pl/q/i/?s=wig20&o=6&i&fbclid=IwAR3m4DznYc7QiA8dLeCBDdkurMSQOXRT2PZ-pDe-WGKROvxu9KQj7JX9iYg, dostęp: 21.09.2022 r.

7 https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/strategia-2030, dostęp: 22.09.2022 r.

8 https://stooq.pl/q/i/?s=wig20&o=6&i&fbclid=IwAR3m4DznYc7QiA8dLeCBDdkurMSQOXRT2PZ-pDe-WGKROvxu9KQj7JX9iYg, dostęp: 21.09.2022 r

10 https://pgnig.pl/, dostęp: 22.09.2022 r.

11 https://stooq.pl/q/i/, dostęp: 21.09.2022 r.

12 Ibidem.

14 https://stooq.pl/q/i/, dostęp: 21.09.2022 r.

15 https://300gospodarka.pl/wykres-dnia/apple-warty-wiecej-niz-gospodarka-europy-srodkowej-i-wschodniej