Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .
Autor strony, tworząc wszelkie materiały, kieruje się swoją wiedzą i poglądami na dzień ich powstania. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników bądź słuchaczy, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na postawie zamieszczonych na stronie materiałów. Autor dokłada wszelkich starań, żeby materiały na tej stronie zostały sporządzone z rzetelnością i starannością oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora za wiarygodne. Autor nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności materiałów, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.
Materiały zamieszczane na stronie nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika strony www.prostaekonomia.pl. Korzystając z materiałów na stronie nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Zgadzamy się na publiczne wyświetlanie filmów w celach edukacyjnych, bez modyfikowania treści w nich zawartych. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na innych serwerach bez zgody autora. W celu publicznego wyświetlenia filmu prosimy korzystać z naszego kanału na youtube lub strony www.