Jak ochronić oszczędności przed inflacją? Inflacja powoduje, że tzw. siła nabywcza naszych pieniędzy maleje. W okresie wysokiej inflacji, gotówka i depozyty bankowe nie są najlepszymi rozwiązaniami na lokowanie oszczędności. Gdzie powinniśmy szukać rozsądnej alternatywy, by nie stracić?

▪ Wprowadzenie

W odcinku Inflacja w krajach UE |5 głównych przyczyn (https://www.youtube.com/watch?v=cEXzmzqGA1k) przedstawiliśmy definicję inflacji oraz pięć głównych przyczyn występowania tego zjawiska w krajach Unii Europejskiej. Inflacja w Polsce wciąż bije rekordy. Rośnie najszybciej od niemal dwudziestu lat. W marcu 2022 roku wyniosła 10,9 proc. w ujęciu rocznym według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)1. Problem wysokiej inflacji dotyczy nie tylko Polski, ale również innych państw na świecie2. Zjawisko ciągłego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce skutkuje tym, że za nasze pieniądze możemy kupić coraz mniej dóbr. Inflacja powoduje, że tzw. siła nabywcza3 naszych pieniędzy maleje. W okresie wysokiej inflacji, gotówka i depozyty bankowe nie są najlepszymi rozwiązaniami na lokowanie oszczędności. Przykładowo, jeżeli oprocentowanie lokaty wynosi 1 proc., a inflacja sięga 10 proc., to wtedy nasze oszczędności tracą swoją wartość. Gdzie powinniśmy szukać rozsądnej alternatywy, by nie stracić? W tym odcinku dowiecie się jak możecie zabezpieczyć swoje oszczędności przed zjawiskiem inflacji. Istnieje wiele aktywów o charakterze antyinflacyjnym, ale każde z nich ma swoją specyfikę i stosunek potencjalnego zysku do ryzyka.

▪ Akcje jako podstawa zrównoważonego portfela

Akcje są najważniejszym instrumentem wśród instrumentów udziałowych służących do transferu kapitału. To instrumenty finansowe, które są emitowane przez podmiot zwany spółką akcyjną. Nabywca akcji, zwany akcjonariuszem, jest współwłaścicielem spółki akcyjnej4. Mimo zagrożeń, jakie rysują się przed akcjami, wciąż stanowią podstawą zrównoważonego portfela, który w długim okresie pozwala na ochronę przed inflacją. Dobierając odpowiednie spółki do swojego portfela inwestycyjnego, można nie tylko ochronić oszczędności przed inflacją, ale nawet generować zyski. Warto w nie inwestować, ale nie wszystkie oszczędności, bo są pewne ryzyka5. Im krótsza perspektywa, tym większą ostrożność należy zachować. Zakup akcji na giełdzie papierów wartościowych musi być odpowiednio przemyślany. Istotny jest wybór takich firm, których produkty będą drożeć w czasie inflacji. Dobrym rozwiązaniem może być zakup akcji spółek surowcowych i produkcyjnych oraz inwestowanie w branżę rolniczą, gdzie obserwowane są silne trendy wzrostowe m.in. w związku z nałożonymi sankcjami spowodowanymi konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Inne podejście zakłada inwestowanie w spółki, które w swojej działalności opierają się na produktach lub usługach wysokomarżowych. Zaliczamy do nich głównie usługi medyczne, branżę IT lub spółki energetyczne6.

▪ Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje indeksowane inflacją stanowią nie tylko formę zabezpieczenia kapitału przed wzrostem cen, ale charakteryzują się również atrakcyjnym oprocentowaniem. Obligacje indeksowane inflacją są pewnego rodzaju ochroną inwestorów przed spadkiem wartości zainwestowanego kapitału w wyniku rosnącej inflacji. Oznacza to, że nominał obligacji wzrasta wraz ze zmieniającą się miesięczną inflacją. W sytuacji rosnącej inflacji, obligacje długoterminowe indeksowane będą bardziej opłacalne niż stałoprocentowe krótko- i długoterminowe. W przypadku obligacji skarbowych, inwestor pożycza państwu pieniądze na określony procent. Oprocentowanie obligacji krótkoterminowych jest stałe i nie gwarantuje ochrony przed inflacją. Decydując się jednak na inwestycje na 4 lata lub więcej można już liczyć na zmienne zyski, wyższe od wskaźnika inflacji. Dodatkowo jeżeli w danym okresie stopa procentowa jest niska, to inwestycja w obligacje skarbu państwa indeksowane inflacją może być alternatywą dla lokat. Należy podkreślić, że korzyść jest realna wyłącznie w przypadku wzrostu poziomu inflacji. Gdy ta będzie bowiem niska, to zysk okaże się zdecydowanie mniejszy niż przy obligacjach stałoprocentowych7. Jeszcze inną możliwością są obligacje korporacyjne, ale w tym przypadku trzeba liczyć się z tym, że obarczone są one ryzykiem niewypłacalności emitenta. Charakteryzuje je niska płynność, a przy stopach zwrotu dość mocno powiązanych z rynkiem akcji warto zastanowić się, czy nie lepiej ograniczyć się np. do funduszy ETF na akcje8.

▪ Złoto i inne metale szlachetne oraz dzieła sztuki

Inwestycje w złoto i inne metale szlachetne zaliczane są do tzw. instrumentów alternatywnych i mogą przybierać formę inwestycji bezpośrednich lub pośrednich. Do pierwszej grupy zaliczamy fizyczne nabycie złota i innych metali szlachetnych, jak np. zakup wyrobów jubilerskich, kolekcjonerskich lub bulionowych. Natomiast inwestycje pośrednie umożliwiają korzystanie ze zmian cen złota bez konieczności jego fizycznego nabycia. Są to np. fundusze typu ETF oraz surowcowe, produkty strukturyzowane, kontrakty terminowe i opcje na złoto, certyfikaty złota, akcje przedsiębiorstw wydobywających złoto9. Trzeba pamiętać, że choć w długim terminie lokowanie w kruszcu daje dobre zabezpieczenie przed inflacją, to w krótkim okresie złoto może tracić, jeśli wzrost inflacji napędzają oczekiwania podwyżek stóp. Zakup złota nie przyniesie nam szybkiego i korzystnego zysku10. Rzeczy rzadkie i piękne, takie jak sztuka czy rzadkie alkohole to inwestycje wymagające większego kapitału, kosztowne w przechowywaniu, ale często zyskujące z czasem (zwłaszcza długim) na wartości. Realne aktywa mają to do siebie, że lepiej utrzymają wartość pieniądza, o ile są rzadkie, limitowane i ekskluzywne.

▪ Nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości w długoterminowej perspektywie mogą przynieść korzystną stopę zwrotu, gdyż ich wartość wzrasta wraz z rosnącą inflacją. Istnieje kilka sposobów inwestowania w nieruchomości: flipping mieszkań – „kup, wyremontuj i sprzedaj mieszkanie”, inwestycja w condohotele i aparthotele11, zarabianie na wynajmie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości komercyjne w formie crowdfundingu (crowdinvestingu) udziałowego. Jednym z najbardziej popularnych sposobów jest inwestowanie w mieszkania pod wynajem długoterminowy. Wówczas mieszkanie może od razu przynosić zysk. Inwestorzy stawiają także na wynajem krótkoterminowy oraz na flipping, czyli zakup mieszkania w dobrej lokalizacji, jego remont i następnie sprzedaż o kilkanaście procent drożej12. Inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Co istotne, jako jedyny instrument finansowy potrafi wykazać się stosunkowo dużą stopą zwrotu w zestawieniu z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Czy podjąłeś kroki, aby uchronić swe oszczędności przed inflacją?

▪ Inwestycje w inne waluty

Na inwestowanie na giełdach nie każdy się decyduje, z kolei do inwestycji w nieruchomości czy dzieła sztuki potrzebny jest relatywnie duży kapitał. Jeżeli inflacji towarzyszy zjawisko utraty wartości waluty krajowej, wtedy jednym ze sposobów ochrony oszczędności jest inwestowanie w waluty obce takie jak m.in.: amerykański dolar, euro, frank szwajcarski, funt brytyjski i japoński jen. Choć w praktyce zysk może być tylko nominalny – bo wartość np. euro może rosnąć odpowiednio do dynamiki inflacji, to i tak nie jest to zła wiadomość, bo inflacja przynajmniej nie pochłonie naszych oszczędności. Pomimo tego, że jest to prosta i szybka transakcja, należy pamiętać, że kursy walut są trudno przewidywalne i obarczone dużym ryzykiem. Jedna decyzja FED czy innych banków centralnych, może wszystko zmienić, z dnia na dzień13.

▪ Podsumowanie

Związane z inflacją zmiany w całej gospodarce są dynamiczne. Zatem szukając sposobu na ograniczenie wpływu inflacji na nasze oszczędności, nie należy zamykać się na jednym instrumencie finansowym. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie zdywersyfikowanego portfela, w którym znajdzie się miejsce na akcje, obligacje, nieruchomości oraz surowce. Tylko taki portfel najlepiej zabezpieczy oszczędności, gdy rośnie poziom inflacji.

średnia 5/5 (2 oceny)

▪ Bibliografia

1 Inflacja w marcu 2022 r. prawie 11%. Co dalej?, https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5446128,Inflacja-w-marcu-2022-r-prawie-11-Co-dalej.html, dostęp: 3.04.2022 r.

2 Przegląd gospodarek europejskich. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne w krajach UE i EFTA. Marzec 2022, https://pfr.pl/dam/jcr:ad6561d8-6427-47d6-9857-c3c1b9f27bdf/PFR_Europa_202203.pdf, dostęp: 1.04.2022 r.

3 Siła nabywcza pieniądza to inaczej rzeczywista wartość pieniądza. Może być również postrzegana jako ilość towarów i usług jaką można nabyć za określoną jednostkę pieniądza.

4 A. Skolimowska, Charakterystyka, klasyfikacja i funkcje instrumentów finansowych, „Civitas et Lex” 2019 / 2(22), s. 26.

5 Gdy kupujesz akcje danej spółki, Twój los niejako zależy od powodzenia spółki. Jeśli kupiłeś akcje, a spółka odnosi sukcesy – powinieneś zyskać na tej transakcji.

6 W. Grzywna, Jak uchronić się przed inflacją?, https://www.money.pl/pieniadze/jak-uchronic-sie-przed-inflacja-6750322104646464a.html, dostęp: 30.04.2022 r.

7 Obligacje indeksowane inflacją – co trzeba wiedzieć? https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/oszczedzanie/obligacje-indeksowane-inflacja/ghp4hrq, dostęp: 30.03.2022 r.

8 Fundusze ETF działają w taki sam sposób jak pozostałe fundusze, np. popularne fundusze inwestycyjne przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a dodatkowo ich udziały (akcje) są przedmiotem obrotu na giełdzie.

9 M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009, s. 178-179.

10 Jak uchronić się przed inflacją…op.cit.

11 Condohotel, hotel condo – budynek stanowiący połączenie condominium (zbioru jednostek mieszkalnych) i hotelu. Najczęściej jest to obiekt z segmentu premium, kategoryzowany na 4-5 gwiazdek lub luksusowy tzw. holiday resort, czyli obiekt wakacyjny w miejscowości wypoczynkowej.

12 Jak uchronić się przed inflacją…op.cit.

13 Oszczędzanie w walutach obcych. Czy przewalutowanie to patent na inflację?, https://www.infor.pl/prawo/umowy/finanse/5379131,Oszczedzanie-w-walutach-obcych-Czy-przewalutowanie-to-patent-na-inflacje.html, dostęp: 30.04.2022 r.