Układ konsumencki ma na celu rozwiązanie problemu niewypłacalności dłużnika, bez konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej!

▪Wprowadzenie

Tomek jest stosunkowo młodym dyrektorem handlowym. Od ostatnich 5 lat pracuje w dużej firmie. Na początku, gdy dostał pracę, zachłysnął się sukcesem i względnie wysokimi zarobkami. Dom odziedziczył po babci, jednak od razu wziął duży kredyt na jego generalny remont i luksusowe wyposażenie. Po dwóch miesiącach wziął drugi kredyt na samochód w innym banku. Wziął też pożyczkę gotówkową na dobudowanie garażu. Raty od początku były dla niego dużym obciążeniem, ale długo dawał radę spłacać je na czas. Problemy zaczęły się kilka miesięcy temu, gdy Tomkowi urodziło się dziecko, co zwiększyło jego comiesięczne koszty. Chwilę później, rozpoczęto podwyżki stóp procentowych, przez co raty zaczęły zauważalnie rosnąć. Tomek przestał być wypłacalny. Nie jest już w stanie pokryć swoich miesięcznych kosztów i jednocześnie spłacać kredytów. Znalazł się pod ścianą. Co może zrobić?

Tomkowi obiło się o uszy, że istnieje coś takiego jak upadłość konsumencka, ale po doczytaniu, że wiąże się to z likwidacją majątku (i utratą domu po babci), uznał to za rozwiązanie radykalne i ostateczne. Natrafił jednak na inną możliwość – układ konsumencki – który pozwoliłby mu wyjść z niewypłacalności i wciąż zachować majątek.

▪ Czym jest układ konsumencki?

Układ konsumencki to uproszczona nazwa postępowania opisanego w nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe z 2020 roku.1 Ma na celu rozwiązanie problemu niewypłacalności dłużnika, bez konieczności ogłoszenia upadłości i jest przeznaczona szczególnie dla osób, które uzyskują stałe wynagrodzenie równe lub wyższe niż średnia krajowa.2 Tomek pasuje tu idealnie. Ma dość wysokie zarobki, ale biorąc kredyty i pożyczki nie wziął pod uwagę zmian stóp i zmiany sytuacji życiowej, więc wpadł w kłopoty z wypłacalnością. Wciąż jednak ma pracę, zarabia i próbuje spłacać długi.

▪ Korzyści układu konsumenckiego

Ostatecznym celem i główną zaletą układu konsumenckiego jest umożliwienie Tomkowi spłaty swoich długów na korzystniejszych warunkach niż dotychczas i w konsekwencji, skuteczne oddłużenie Tomka.3 Drugą korzyścią jest to, że Tomek będzie mógł zachować cały majątek. Trzecią korzyścią jest to, że w chwili rozpoczęcia postępowania układowego, wszystkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa a wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć kredytu czy leasingu nawet, jeżeli Tomek nie będzie mógł płacić rat kredytowych i leasingowych w trakcie postępowania.4 Układ konsumencki kończy się zazwyczaj umorzeniem części zobowiązań, przede wszystkim kosztów sądowych, egzekucyjnych poprzez odsetki od kredytów a nawet w niektórych przypadkach również redukcję kapitału. Reasumując, restrukturyzacja osób fizycznych jest skuteczna z dwóch głównych powodów, pierwszym jest ochrona prawna dłużnika, aby jego sytuacja w trakcie postępowania nie mogła się pogorszyć, a drugim elementem jest forma dogadania się z wierzycielami (głosowanie). Nadzorca sądowy przy udziale dłużnika (Tomka) tworzy propozycję układową/propozycję spłaty nad którą głosują wierzyciele. W normalnym stanie rzeczy Tomek musiałby dogadać się z każdym wierzycielem z osobna, w układzie konsumenckim potrzebuje się dogadać tylko z ich większością.

▪ Jakie przesłanki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z układu konsumenckiego?

Jak sama nazwa wskazuje, układ konsumencki przeznaczony jest dla konsumentów, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to pierwszy i podstawowy warunek. Tomek jest pracownikiem, nie przedsiębiorcą, więc spełnia ten warunek. Drugą przesłanką jest stan niewypłacalności, czyli utrata zdolności do spłaty zobowiązań przez dłużnika. Tomek, jak już wspomnieliśmy, jest niewypłacalny. Trzecią przesłanką jest posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Tomek zadłużył się w kilku różnych miejscach, dlatego ma kilku wierzycieli. Kolejną kwestią będzie zdolność dłużnika do pokrycia kosztów postępowania oraz możliwości zawarcia układu i jego wykonania.5 Zatem tu będzie brane pod uwagę czy Tomek ma stałe dochody i na jakim są one poziomie.

Maksymalny okres na jaki można rozłożyć zobowiązania niezabezpieczone rzeczowo (kredyty gotówkowe, pożyczki/chwilówki) to 5 lat. W przypadku zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo (hipoteka, leasing) tego ograniczenia nie ma.

▪ Jak rozpocząć postępowanie?

Tomek uznał, że układ konsumencki będzie dla niego właściwym rozwiązaniem. Co dalej? Od czego zacząć? Wierzyciele Tomka nie mogą inicjować tego typu postępowania, jednak może je zainicjować sam Tomek, występując do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania. Jest jeszcze inna możliwość. Gdyby Tomek złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, również sąd mógłby skierować go do postępowania o zawarcie układu, chyba że Tomek nie wyraziłby na to zgody we wniosku.6

Tomek jednak postanowił sam zainicjować postępowanie. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego, do wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i uregulować wymaganą zaliczkę na wydatki postępowania.7

▪ Co zawiera wniosek?

Wniosek zawiera dane dłużnika oraz sądu, do którego jest składany, a ponadto m.in.:

✅ okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
✅ spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
✅ spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności;
✅ listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
✅ informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
✅ wstępne propozycje układowe (propozycje spłaty) oraz;
✅ potwierdzenie uiszczenia zaliczki na wydatki postępowania, które są obliczane na podstawie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.8

▪ Koszty związane z postępowaniem

Niestety – jak to Tomek często zwykł powtarzać – zanim będzie lepiej, najpierw czasem musi być troszkę gorzej. Nie inaczej jest tutaj, gdyż należy wziąć pod uwagę koszty postępowania. Są to:

🔴 zaliczka na prowadzenie postępowania (5882,99 zł);
🔴 opłata od wniosku – 30 zł oraz;
🔴 opłata skarbowa – 17 zł.

Oprócz tego warto wziąć pod uwagę koszt sporządzenia i wysłania wniosku, co wiąże się z wynagrodzeniem dla kancelarii, która się tym zajmuje. Koszt sporządzenia wniosku to kilka tysięcy złotych, dokładny jego koszt jest wyceniany indywidualnie.

Jedna z takich kancelarii – KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna – jest partnerem merytorycznym dzisiejszego odcinka i jej celem jest zwiększenie świadomości o istnieniu układu konsumenckiego, który jest rozwiązaniem stosunkowo nowym (wprowadzonym w marcu 2020 roku). Kancelaria KPR oferuje zawsze darmowe analizy dla osób, które mają problemy z zadłużeniem, więc jeśli przygniotły cię długi jak naszego Tomka, warto zwrócić się do nich o pomoc.

średnia 5/5 (1 oceny)

▪ Bibliografia

1https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja-zadluzenia-osoby-fizycznej/

3https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja-zadluzenia-osoby-fizycznej/

4Ibid.

7https://upadlosc-kancelaria.pl/uklad-konsumencki/

8https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja-zadluzenia-osoby-fizycznej/