Inflacja i deflacja – definicja oraz jakie są ich skutki. Inflacja jako wzrost podaży pieniądza (drukowanie pieniędzy) i kreacja długu przez NBP i banki. Określamy czy faktycznie inflacja jest dobra dla gospodarki, tak jak to często słyszymy.