Z wielką przyjemnością przedstawiamy Wam wyczekiwany odcinek serii Wolność Pod Ostrzałem – projektu Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości – zatytułowany „Szwedzki mit”. Nasz komentarz do tej profesjonalnej produkcji znajdziecie pod filmem. Miłego oglądania!

W dyskusjach o rozwiązaniach stosowanych w różnych krajach, popełniany jest jeden podstawowy, wręcz szkolny, błąd. Otóż patrzy się na obecnie obowiązujące rozwiązania porównując je z obecnym stanem bogactwa danego społeczeństwa i wyciąga się wniosek, że to właśnie te rozwiązania są przyczyną dobrobytu. W takim spojrzeniu pomija się jednak dwie kluczowe kwestie. Mianowicie „jak się tu znaleźliśmy?” i „dokąd teraz zmierzamy?”.

Drugim szkolnym błędem jest tzw. „cherry picking” – wyciąganie wniosków na podstawie jednego tylko czynnika, ignorując jednocześnie mnogość innych, wpływających na gospodarkę i poziom dobrobytu.

W taki sposób wyciąga się mylne wnioski, że gdy w bogatych państwach są wysokie zasiłki, to państwa te są bogate właśnie dzięki tym zasiłkom. Nie zwraca się uwagi, ani na warunki w jakich dane państwo akumulowało kapitał i do dobrobytu dochodziło, ani też na to, że oprócz zasiłków, dane państwo może mieć wiele rozwiązań sprzyjających przedsiębiorczości i wzrostowi produktywności. Między leseferystyczną gospodarką rynkową a centralnie sterowaną gospodarką bez prywatnej własności środków produkcji nie ma przełącznika włącz/wyłącz. To samo państwo może stosować bardzo dobre, dla rozwoju dobrobytu, rozwiązania w jednym obszarze, natomiast bardzo niekorzystne w innym.

Wymienionych wyżej błędów NIE popełnili twórcy najnowszego odcinka serii Wolność Pod Ostrzałem – projektu Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości – zatytułowanego „Szwedzki mit”. Nie zignorowali zarówno historycznych warunków, które pozwoliły Szwecji na akumulację kapitału i zwiększanie produktywności, ani też nie pominęli mnogości obecnych warunków, z pośród których część z nich jest pro-rynkowa, a inna część – dusi przedsiębiorczość. Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego wyczekiwanego filmu, aby zrozumieć skąd się wziął dobrobyt Szwecji i aby raz na zawsze pogrzebać mity z tym związane.

Zachęcamy również do wspierania projektu Ekonomiczna Wyprawka organizowanego prze Fundację Wolności i Przedsiębiorczości, w którym Prosta Ekonomia ma zaszczyt być jednym ze współorganizatorów.

ekonomiczna wyprawka