Większość z nas nie ma wątpliwości – dobra praca powinna gwarantować stabilność finansową. Jak pokazują wyniki badania „Czy pieniądze szczęścia nie dają” zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie Pracuj.pl, dla 45% Polaków szczęście w pracy to wypłata. Tymczasem tylko 34% ankietowanych uważa, że pieniądze szczęścia nie dają. Zdecydowana większość wszystkich badanych przyznaje, że wyższe wynagrodzenie zachęca do zmiany pracy aż 88% Polaków. Co ciekawe, szczególnie często wskazywały na nie osoby młode, przed 30 rokiem życia.

Motywacje do pracy kobiet i mężczyzn są podobne, to głównie zaprzyjaźnieni współpracownicy, dobre wynagrodzenie i czysta sympatia. Można też wyróżnić grupę pracowników (37% badanych), która nie chce zmienić swego miejsca zatrudnienia, nawet, gdy pojawi się lepsza propozycja. Największe rozróżnienie wśród Polaków wynika ze względu na wiek, a nie na płeć. Najmłodsi respondenci przyznają, że w pracy trzyma ich dobra atmosfera. Dla starszych ważniejsze jest stabilne zatrudnienie. Polacy zazwyczaj przyjmują bierną postawę wobec możliwości, które oferuje im aktualny rynek pracy. Można domniemywać, że obawa przed zmianą pracy wynika ze stresu i ryzyka. Jednak atrakcyjne oferty cały czas są w zasięgu naszej ręki.

Mimo faktu, że problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników plasują się aktualnie w czołówce najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw, presja na wzrost wynagrodzeń ze strony pracowników osłabła w II kwartale bieżącego roku, choć wciąż jest na podwyższonym poziomie. Wydaje się, że Polacy aktualnie nie negocjują podwyżek tak, jak by mogli, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na pracę. Potwierdza to również niniejszy raport. Podwyżki najczęściej towarzyszą zwiększeniu zakresu obowiązków pracownika. W sytuacji, gdy otrzymujemy nowe obowiązki lub większą odpowiedzialność, powinniśmy poprosić o podwyżkę. Drugą sytuacją, w której warto rozmawiać z pracodawcą o podwyżce, jest fakt otrzymania przez nas lepszej oferty finansowej u innego pracodawcy. Jeśli dobrze czujemy się w obecnym miejscu pracy, warto porozmawiać z pracodawcą o otrzymaniu innej propozycji. – Ratel, autor bloga ProstaEkonomia.pl

Raport dostępny jest do pobrania TUTAJ

Badanie Czy pieniądze szczęścia nie dają? zostało zrealizowane przez Kantar TNS na

zlecenie Pracuj.pl w dniach 18-31 sierpnia 2017 roku. Uzyskane wyniki przeanalizowano

we wrześniu 2017 roku. Respondenci to osoby pracujące, powyżej 18. roku życia.

Próba stanowi N=1001 pracujących Polaków.

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 40 tysięcy ofert pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl