💡 Know-how czy kapitał? Co jest WAŻNIEJSZE?

W dobie nacisku kładzionego na informację jako produkt oraz mówienia o gospodarce opartej na wiedzy warto precyzyjniej wyznaczyć role, jakie pełnią kapitał i know–how.

▪ Wprowadzenie – środki […]