O nietrafnych porównaniach, czyli jak nie myśleć o gospodarce

O nietrafnych porównaniach, czyli jak nie myśleć o gospodarce

[Poniżej: parafraza wiersza Paweł i Gaweł Aleksandra Fredry]

Frycek1 i Karol