Czy sankcje gospodarcze są skuteczne?

• Czym są sankcje ekonomiczne, kto je nakłada oraz w jakim celu? • Jakie są rodzaje sankcji ekonomicznych? • Jakie są największe współczesne programy sankcji ekonomicznych na świecie [...]