Z tej prezentacji dowiesz się jak liczona jest oficjalna stopa bezrobocia w Polsce i jak wygląda realne bezrobocie.

Wiele osób może uważać, że oficjalne bezrobocie oznacza to samo co liczba osób niepracującychbezrobocie. Niestety tak nie jest. Realne bezrobocie jest dużo wyższe niż podawane oficjalnie. Sposób liczenia zniekształca nam obraz, gdyż liczba osób pozostających bez pracy jest dużo wyższa. Czemu w ogóle nas to interesuje? Dlatego, że te osoby bez pracy korzystają ze środków publicznych (programy socjalne), czyli z pieniędzy pracujących osób. Siłą rzeczy bezrobocie staje się wtedy nie sprawą indywidualną, a problemem całego społeczeństwa. Pomagajmy innym, troszczmy się o tych co mają gorzej od nas – ale róbmy to z własnej woli, a nie dlatego, że ktoś nam zabiera i daje komu innemu. Co jest wart dobry uczynek, jeśli jest przymusowy?