Naucz się ekonomii w przyjemny i przystępny sposób!
Filmy2016-11-27T01:03:38+02:00Jak bogacą się narody?

Narody się bogacą, kiedy ludzie mogą tworzyć wartości Karol: Sąsiedzie! Tłumaczyłeś, na czym nie bogacą się narody. Opowiadałeś, dlaczego ani podboje i kolonializm, ani niewolnictwo i handel ludźmi nie mogły być przyczyną [...]

By |27 marca, 2021|Categories: Blog, Filmy|Tags: , |0 Comments

Na czym NIE bogacą się narody?

Na czym nie bogacą się narody? Karol: Sąsiedzie! Ostatnio próbowałeś mnie przekonać, że gospodarki nie należy porównywać do gry o sumie zerowej ani do pizzy, z której każdy chce uszczknąć kawałek. Obiecałeś [...]

By |13 marca, 2021|Categories: Blog, Filmy|Tags: , |0 Comments

Analiza wstępna rachunku wyników

W tym odcinku zajmujemy się analizą wstępną rachunku zysków i strat, czyli rachunku wyników. W tym przypadku – podobnie jak przy bilansie - również mamy do czynienia z rozbiciem analizy na poziomą, [...]

By |3 marca, 2021|Categories: Blog, Filmy|Tags: |0 Comments

Analiza wstępna bilansu

W poprzednich filmach omówiliśmy trzy elementy sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, bilans, oraz rachunek przepływów pieniężnych. Podstawowe elementy sprawozdania w jednostkach, które są zobowiązane je wykonywać, to bilans, rachunek zysków i [...]

By |13 lutego, 2021|Categories: Blog, Filmy|Tags: |0 Comments

Czym jest bilans? Jak czytać bilans?

Dziękujemy wam za propozycję tematów pod filmem o akcjach. Część z nich dotyczyła omówienia analizy spółki. Do tego tematu właśnie przygotowujemy się omawiając poszczególne elementy sprawozdania finansowego, na podstawie którego dokonuje się [...]

By |18 stycznia, 2021|Categories: Blog, Filmy|Tags: |0 Comments

Budżet obywatelski | Budżet partycypacyjny

Dyskutując o budżecie obywatelskim należy zacząć od definicji. Spotykamy się zarówno z określeniem „obywatelski” jak i „partycypacyjny”. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu/obywatelskiemu (BO) mieszkańcy gminy (miasta, dzielnicy lub osiedla, a także coraz częściej wsi) [...]

By |22 grudnia, 2020|Categories: Blog, Filmy|Tags: |0 Comments

Czym są spółki komandytowe?

„Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki” – czy rzeczywiście…? Pod obrady polskiego Senatu trafiła ustawa przegłosowana przez Sejm 28 października: ustawa dotycząca nałożenia podatku dochodowego CIT na spółki komandytowe. Czym są spółki [...]

By |18 grudnia, 2020|Categories: Blog, Filmy|Tags: , , |0 Comments

O nietrafnych porównaniach, czyli jak nie myśleć o gospodarce

O nietrafnych porównaniach, czyli jak nie myśleć o gospodarce [Poniżej: parafraza wiersza Paweł i Gaweł Aleksandra Fredry] Frycek1 i Karol2 w jednym stali domu; Frycek na górze, Karol na dole; Frycek był [...]

By |9 grudnia, 2020|Categories: Blog, Filmy|Tags: |0 Comments

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to jeden z elementów sprawozdania finansowego, obok bilansu i cash flow. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala on obliczyć wysokość osiągniętego przez firmę zysku, bądź poniesionej straty, z podziałem [...]

By |24 listopada, 2020|Categories: Blog, Filmy|Tags: , |0 Comments

Akcje | Podstawy

Zacznijmy od tego czym są akcje i po co spółka je emituje. Jak już wspominaliśmy w filmie o rynku kapitałowym, akcje są papierami wartościowymi o charakterze udziałowym. Co to oznacza? Oznacza to, [...]

By |17 listopada, 2020|Categories: Blog, Filmy|Tags: |0 Comments
Go to Top